لاستیک پراید یزد تایر مناسب برای خود رو های لوکس ام وی ام است

نایلون انقباض یکی از موادی است که بیشتر مستعد انقباض است. این می تواند بر خواص ابعادی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، بسیاری از نایلون ها نیمه کریستالی هستند. افزایش یا انقباض ضعیف می تواند منجر به کاهش استحکام، رنگ ضعیف و تاب خوردگی شود.

انقباض باید از طریق دمای بشکه و قالب کنترل شود. مهم است به یاد داشته باشید که هر گرمای اضافه شده زمان چرخه را افزایش می دهد.

این افزایش برای بهبود خواص قطعه ضروری است. مانند لاستیک پراید یزد تایر همچنین توجه به این نکته مهم است که اگرچه قاعده کلی این است.

که انقباض بخشی در عرض یک ساعت به دست می‌آید، اما مواردی وجود دارد که استاز نایلون ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد تا انقباض کامل شود.

نایلون می تواند یک ماده بسیار مزاج باشد که منجر به سرخوردگی، ضایعات بالا و راندمان پایین می شود. نایلون با برخورد مناسب، مراقبت و رویکرد مناسب، قادر به همان قوام موادی است که نیاز به نگهداری کمتری دارند. ا

تخاذ یک رویکرد قوی از طریق طراحی ابزار، روش‌های مناسب جابجایی مواد و راه‌اندازی پردازش متمرکز، بهترین رویکردها برای اطمینان از قالب‌گیری موفق نایلونی و موفقیت و سودآوری یک شرکت است.

آیا به آموزش فرآیند درون گیاهی نیاز دارید؟ فرم زیر را پر کنید و ما خوشحال خواهیم شد به شما کمک کنیم!
تحقیقات زیادی از این رویکرد برای درک، شناسایی عوامل حیاتی و بهینه‌سازی فرآیند قالب‌گیری در حال انجام است. به عنوان مثال، Wegrzyn و همکاران.

مطالعه‌ای را برای بررسی تأثیر سرعت تزریق و دمای مذاب بر رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی دینامیکی نانوکامپوزیت‌های PC/ABS-MWCNT انجام داد.

این نویسندگان متوجه شدند که نمونه‌های قالب‌گیری شده رسانایی را بازیابی می‌کنند. علاوه بر این، وانگ و همکاران. به طور تجربی رفتار فشرده سازی PC/ABS را در طول بارگذاری یکنواخت و چرخه ای در دامنه وسیعی از دماها (تا 373 کلوین) و نرخ کرنش (تا 5000 s-1) توضیح داد.