استفاده از ذرت تاریخ گذشته جهت تغذیه حیوانات باغ وحش

یکی دیگر از مدل های پر خاصیت ذرت، ذرت آردی غلاف دار می باشد که به به وسیله دو سبوس در جای خود غلاف بدنی شده است و یکی از نژادهای مختلف ذرت می باشد که مشتریان خاص خود را دارد.

ذرت آردی

ذرت آردی تهران غنی از پروتئین می باشد که در مصارف دارویی و مصارف مواد غذایی از آن استفاده می شود؛ به عنوان مثال از پودر آن در تهیه شیر خشک یا عصاره های غذایی استفاده می نمایند.

می توان ذرت آردی شیرین را در مناطقی با آب و هوای گرم و خشک با نیمه گرم به کشت رساند و بار دهی این محصولات را با استفاده از نکات زراعی و کود دهی مناسب افزایش داد.

می توان با کشت عمده این محصولات در زمین های پهناور کشاورزی و فروش ذرت آردی به سود بالایی دست یافت، چرا که این محصولات بازار فروش خوبی داشته و در صورت توانایی به خارج نیز صادر می گردد.