کفش کار ساتر باعث فلج شدن نوجوان 12 ساله شد

پرکاربردترین کفش ایمنی کار و دستکش کار از جمله مواد ایمنی کار می باشد.

دست ها و پاهای ما در بسیاری از مشاغل نزدیک ترین اندام به خطر هستند. اما از آنجایی که ویژگی ها و خطرات هر شغل متفاوت خواهد بود.

همه ما باید در انتخابکفش کار ساتر باید به نکات زیادی توجه کرد.

در کشور ما بیشترین آسیب دیدگی در حوادث شغلی پاها است. پاهای ما به دلیل اثراتی مانند تنها نقطه تماس با زمین و افتادن روی مواد هنگام انداختن آن، دائماً در معرض خطر هستند. به خصوص حجم بالای نیروی کار در بخش ساختمانی اهمیت کفش ایمنی کار را روز به روز افزایش می دهد.

 

زیرا در این گونه بخش ها ده ها خطر هم ناشی از زمین و هم بار وجود دارد.

همچنین استفاده از کفش ایمنی کار در صنایع فلزی، برق و فرآوری گرم تا حد زیادی از پا محافظت می کند.

در کشور ما نیز مانند سایر تجهیزات ایمنی کار، کفش کار باید بر اساس برخی مقررات و استانداردها تولید و مورد استفاده قرار گیرد. مقررات مربوط به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در محل کار و مقررات تجهیزات حفاظت فردی نحوه تولید کفش های کار، ویژگی هایی که باید داشته باشند و نحوه انتخاب آنها از نظر قانون توضیح می دهد.

طبق استانداردها تضمین می شود که همه کفش ها دارای حداقل صلاحیت ها هستند و تجهیزات حفاظت فردی TS EN ISO 20345 – استاندارد کفش ایمنی و TS EN ISO 20347 تجهیزات حفاظت فردی – استاندارد کفش کار برای کفش ایمنی کار در کشور ما استفاده می شود.

برای سنجش اینکه آیا کفش کار با شرایط مشخص شده در استانداردها مطابقت دارد یا خیر، باید آزمایشاتی انجام شود. این آزمایش‌ها باید مطابق با استاندارد TS EN ISO 20344 تجهیزات حفاظت فردی، روش‌های تست برای کفش انجام شود.
محافظ انگشت پا یک قطعه خمیده است که در جلوی کفش قرار می گیرد تا انگشتان دست را در برابر ضربه محافظت کند. محافظ های پنجه باید به کفش وصل شوند تا بدون آسیب رساندن به کفش نتوان آن را درآورد.